MENUMENU

Shtigjet e staneve Shqiperi-Kosove

Fondacioni Shqiptar i Kapaciteteve për Zhvillim Lokal (ALCDF) është një organizatë jofitimprurëse e cila fokusohet në krijimin e zgjidhjeve inovative në Bujqësi, Turizëm, Mjedis, Qeverisje Lokale dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile në zonat rurale të Shqipërisë. Themeluar nga një grup i organizatave në 2010, Fondacioni ka trashëguar gjashtëmbëdhjetë vjet njohuri, ekspertizë, rrjet dhe aftësi nga Organizata Hollandeze e Zhvillimit (SNV), paraardhësi i saj. Qëllimi i ALCDF është të promovojë mirëqenien socio-ekonomike…

Përmirësimi i turizmit në malësitë e Shqipërisë dhe Kosovës

Blog

Activities

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF), duke filluar një projekt të ri në sektorin e turizmit, : Permiresimi i Ofertes Turistike ne zonat malore mes Shqiperise dhe Kosoves

auto_Bjeshket_e_Rugoves1472835991

Bashkimi Europian po financon një projekt dyvjeçar rreth 430 mije Euro, që do të avancojë një sektor të qëndrueshëm të turizmit në zonat e Shqiperise Veriore, Qarku Kukes (Has dhe Tropoje) si dhe ne pjesen perendimore te Kosoves (Gjakove, Peje, Decan dhe Junik) duke zhvilluar turizmin eko-miqësor, natyror, kulturor dhe agro-turizmit. Projekti “Permiresimi i Ofertes Turistike ne zonat malore mes Shqiperise dhe Kosoves” po zbatohet nga Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në partneritet me Qendren Kosovare per Zhvillimi (KDC) dhe Makedonska Razvojna Fondacija za Pretprijatija (MRFP).
Rajonet malore më të bukura mes Shqipërisë dhe Kosoves, perbejne nje potencial te jashtezakonshem, pjese e seciles eshte edhe parku Kombetar i Valbones dhe Parku Kombetar i Pashtrikut ne anen e Kosoves. Megjithatë, zona ka infrastrukturë të dobët dhe qasje në rrugë, ka pasur pak angazhim në sektorin privat, dhe nivele të larta të varfërisë dhe papunësisë vazhdojnë.  Projekti i kërkon të rrisë punësimin, veçanërisht në mesin e të rinjve dhe grave, dhe për të rritur të ardhurat e familjeve të ketij rajoni të përfshira në furnizimet e turizmit.

Qëllimi i Projektit është të rrisë kapacitetet dhe aftesine per te konkuruar ne sektorin e turizmit në zonat malore mes Shqipërisë dhe Kosoves, nepermjet promovimit te trashegimise natyrore, kulturore dhe historike.

theth-780x439

Krijimi i kapaciteteve për te zhvilluar dhe promovuar produkte te reja te turizmit malor me perfshirjen direkte te fermereve lokale.

Rritja e njohurive per fermeret lokal per te permiresuar dhe ofruar nje sherbim me cilesor qe do te sjelle perfitime ne te ardhura per keto familje.
Fokusimi te aktivitetet  që adresojnë ruajtjen dhe rritjen e biodiversitetit, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, promovimin e produkteve tradicionale te zones nëpërmjet mbeshtetjes se fermereve lokale në zonën e synuar.

Projekt: "Përmirësimi i turizmit në malësitë e Shqipërisë dhe Kosovës"

EU Logo (funded-center)-sq-1
ALCDF creates opportunities for innovative solutions and development in rural areas. The Albanian Local Capacity Development Foundation is a non-profit organization founded by a group of organizations with a constituency and interest based in the rural areas of Albania. ALCDF is supported in the beginning by SNV (Netherlands Development Organization) and it is part of a Local Capacity Development Facilities network of more than 15 countries.
alcdf-01
Funding is managed according to strict rules to ensure there is tight control over how funds are used and that the money is spent in a transparent, accountable manner.

As a group, the 28 EU Commissioners have the ultimate political responsibility for ensuring that EU funds are spent properly. But because most of the funding is managed within the beneficiary countries, responsibility for conducting checks and annual audits lies with national governments.

KDC-logo-01
ALCDF creates opportunities for innovative solutions and development in rural areas. The Albanian Local Capacity Development Foundation is a non-profit organization founded by a group of organizations with a constituency and interest based in the rural areas of Albania. ALCDF is supported in the beginning by SNV (Netherlands Development Organization) and it is part of a Local Capacity Development Facilities network of more than 15 countries.
medf-01
Funding is managed according to strict rules to ensure there is tight control over how funds are used and that the money is spent in a transparent, accountable manner.

As a group, the 28 EU Commissioners have the ultimate political responsibility for ensuring that EU funds are spent properly. But because most of the funding is managed within the beneficiary countries, responsibility for conducting checks and annual audits lies with national governments.