Agro-turizem Kosova

Pejë
Adressa: Rugovë (152,50 km)Pejë Mobile : +383 49 150 551 Email: Info@restorantgurikuq.com
Agro-Turizëm
Agro-Tourism

ÇFARË MUND TË VËSHTIRË NGA VILLA & RESTAURANT GURI I KUQ? Guri i Kuq iRead More

Peje Kosovo
Adressa: Rugovë (154,45 km) Pejë Mobile: +383 38 761 005 Email:info@hanirugove.com

E vendosur në Pejë, 29 km nga Manastiri i Visoki Deçanit, Hotel Hani ka njëRead More

Gjakove, Kosova
Addresa: Rruga Gjon Nikolle Kazazi, Gjakova 50000, Kosovo Email: info@jakigrill.com Mobile: +386 49 571 962
Agro-Turizëm
Agro-Tourism

Jaki GRILL ofron ushqim tradicional dhe një ambient të ngrohtë e mikëpritës. Ejani dhe doRead More

Gjakove, Kosova
Addresa: Martin Camaj, Gjakova, Kosovo Email: restaurantoxygen@gmail.com Mobile: +386 49 404 730
Agro-Turizëm
Agro-Tourism

Pranë majës dhe të djathtë në buzë të kodrës Çabrat, duke dhënë pikëpamje të pabesueshmeRead More

Partnerët: