Metodat miqësore – Trajnimi në Gjakovë

Përshkrimi:

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i Ofertës së Turizmit në Malësitë e Shqipërisë dhe Kosovës”, në Gjakovë u mbajt një trajnim mbi “Metodat miqësore me Eko”.

Ky trajnim përfshinte gjithashtu përdorimin e sistemit të peletave dhe biomasës në kampe të kryera nga projekti.

Ky trajnim 6-ditor përfshinte fusha të tjera ku zbatohet projekti si Peja, Junik, Deçan dhe Bajram Curri.