Udhëtimi për familjarizim

Përshkrimi:

Njerëzit e mediave dhe njerëzit me pasion të natyrës, të shoqëruar nga stafi i ALCDF, vizituan Hasin, Gjakovën, Gjurmët, hap dhe financuan nga projekti i “Përmirësimit të Ofertës së Turizmit në Malësitë e Shqipërisë dhe Kosovës”. Ata vizitojnë Pejën, Rugovën dhe Rrugën e Liqenit.

Ky aktivitet u realizua në kontekstin e njohjes dhe zhvillimit të shtigjeve të reja që janë zbatuar nga projekti, duke njohur fushat ku ky projekt financohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, duke bërë të mundur bashkëpunimin më të mirë ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Kosovës.